cri>پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات |
no-img

پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

مطالب

برچسب : موضوعات مدیریت پروژه
ZIP
دانلود مقاله حفظ صلاحیت مدیریت پروژه سوابق و پیامدها

دانلود مقاله حفظ صلاحیت مدیریت پروژه سوابق و پیامدها


دانلود مقاله حفظ صلاحیت مدیریت پروژه سوابق و پیامدها با استفاده از یک نمونه 177 تایی از شرکت ها به همراه جفت هایی هماهنگ از مدیران میانی و مدیران ارشد، ما یک مدلی درباره سوابق و پیامدهای حفظ صلاحیت مدیریت پروژه ) PMCR ( ایجاد کردیم.نتایج ما نشان داد که فراهم کردن دیدگاههای رسمی رشدی برای مدیران پروژه در فرآیند مدیریت پروژه مثل یک مسیر شغلی یا فرصت های احراز صلاحیت، و نیز ایجاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / نوامبر / 2018   بازدید : 106   نویسنده : esmaeil