no-img

پایان نامه مهندسی صنایع

مطالب

موضوع : ترجمه
ZIP
دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا


چکیده: بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / مارس / 2017   بازدید : 640   نویسنده : esmaeil
ZIP
دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه پره اکلامپسی با فصل و بعضی عوامل خطر زای آن در زنان حامله

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه پره اکلامپسی با فصل و بعضی عوامل خطر زای آن در زنان حامله


ترجمه مقاله بررسی رابطه پره اکلامپسی با فصل و بعضی عوامل خطر زای آن در زنان حامله عنوان لاتین Correlation between preeclampsia and season or some of its risk factor pregnant women قیمت ۱۲۰۰۰ تومان تعداد صفحات لاتین ۸ صفحه تعداد صفحات فارسی ۹ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / مارس / 2017   بازدید : 521   نویسنده : esmaeil
ZIP
دانلود ترجمه زایمان بدون درد با گاز انتونوکس

دانلود ترجمه زایمان بدون درد با گاز انتونوکس


چکیده  زمینه و هدف: هر سال بیش از ۱۵۰ میلیون زن در کشورهاي توسعه یافته حامله می شوند کـه بـراي عـده اي از آنـان،زایمان رضایت بخش نبوده و با درد و ترس همراه است. یکی از راه هاي تسکین درد زایمان، اسـتفاده از گـاز انتونـوکساست. به دلیل دیدگاه هاي متناقض مردم و جامعه، این پژوهش در راستاي درك واقعی تجربه افراد و بـا هـدف توصـیفتجارب مادران از زایمان با استفاده از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / مارس / 2017   بازدید : 528   نویسنده : esmaeil
ZIP
دانلود ترجمه مقاله بررسي سرطان دهانة رحم بهمراه متن لاتین

دانلود ترجمه مقاله بررسي سرطان دهانة رحم بهمراه متن لاتین


چكيده زمينه و هدف  :سرطان دهانة رحم ششمين سرطان شايع زنان مي باشد. با تشخيص سرطان دهانة رحم در مراحل اوليه و درمان مؤثر آن، شانس بهبود قطعي بالاتر است. يكي از مؤثرترين  درمانهاي سرطان دهانه رحم، راديـوتراپي بـا يـابدون كموتراپي همزمان ميباشد. پي گيري مناسب و منظم بيماران پس از راديوتراپي، سبب تـشخيص  بـهموقـع عـودموضعي و درمان مؤثر آن خواهد شد. هدف اين مطالعه بررسي شاخص هـاي پاتولوژيـك و نـوع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / مارس / 2017   بازدید : 498   نویسنده : esmaeil
ZIP
دانلود ترجمه مقاله تأثير تغيير پذيري تمرين و سن بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در كودكان بهمراه متن لاتین

دانلود ترجمه مقاله تأثير تغيير پذيري تمرين و سن بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در كودكان بهمراه متن لاتین


  چكيده  هدف از تحقيق، تعيين تأثير تغييرپذيري تمرين و سن بر يادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در كودكان است. به اين منظور از آزمون تعديل يافتة دقت پرتاب از بالاي شانة استفاده شد. نمونة منتخب شامل ۴۸ كودك دختر راست دست (۱۶ كودك در هر گروه ۴-۵-۶ ساله) و روش نمونه گيري به صورت داوطلبانه بود. كودكان در هر گروه سني بر اساس نمره هاي پيش آزمون به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / مارس / 2017   بازدید : 508   نویسنده : esmaeil
ZIP
دانلود ترجمه مقاله تاثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه بهمراه مقاله لاتین

دانلود ترجمه مقاله تاثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه بهمراه مقاله لاتین


مختصری از ترجمه چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در کودکان پیش دبستانی است. به این منظور ۶۳ کودك دختر و پسر راست دست به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و بر اساس نمرات پیش آزمون در سه گروه تمرین ثابت، متغیر قالبی و متغیر تصادفی منتسب شدند. گروه تمرین ثابت با هدفی به ابعاد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / مارس / 2017   بازدید : 580   نویسنده : esmaeil