no-img
پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان RCM


پایان نامه مهندسی صنایع

ادامه مطلب

ZIP
دانلود پایان نامه نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان RCM
zip
فوریه 10, 2017
قیمت 10 فایل PDF هزار تومان
قیمت فایل ورد 15 هزار تومان
تعداد صفحات 143

دانلود پایان نامه نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان RCM


ما مفتخرین که اولین مطالعه جامع نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور RCM را در فضای مجازی در خدمت شما عزیزان قرار داده ایم

این پایان نامه شامل 7 فصل می باشد که بطور مفصل به بررسی مقالات حال حاضر در زمینه RCM پرداخته است. در این پژوهش مقالات RCM به طبقات مختلفی تقسیم شده اند و همچنین شکاف های مطالعاتی نیز مشخص شده اند. بنابراین با مطالعه این پژوهش می توان به ایده های جدید در زمینه RCM دسترسی پیدا کرد و با مطالعه دقیق این پژوهش صدها ایده پایان نامه استخراج کرد. شما میتوانید فهرست مطالب را در قسمت ادامه مطلب مشاهده فرمایید.

فایلی که دانلود می کنید با فرمت ورد docx می باشد که هزینه آن 15000 تومان است.

ایمیل برای دریافت فایل:

تنها پایان نامه کارشناسی ارشد نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور RCM در فضای مجازی.

فهرست مطالب

فصل 1:…………………………………………………………………………………………………………1
کلیات و مفاهیم………………………………………………………………………………………………..1
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….2
1-2- نگهداری و تعمیرات : تعریف، ارزیابی، و انواع………………………………………………………..3
1-2-1- تعاریف………………………………………………………………………………………………….3
1-2-2- ارزیابی نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………..3
1-2-2-1- نسل اول……………………………………………………………………………………………..4
1-2-2-2- نسل دوم…………………………………………………………………………………………….4
1-2-2-3- نسل سوم……………………………………………………………………………………………5
1-2-3- انواع استراتژیهای نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………….6
1-2-3-1- نگهداری و تعمیرات واکنشی………………………………………………………………………7
1-2-3-2- نگهداری و تعمیرات پیشگویانه……………………………………………………………………..8
1-2-3-3- نگهداری و تعمیرات اصلاحی………………………………………………………………………11
1-2-3-4- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه…………………………………………………………………….11
1-2-3-5- نگهداری و تعمیرات پیشاقدامانه…………………………………………………………………..14
1-2-3-6- ارائه یک مثال برای مقایسه استراتژیهای PM، PdM و PaM…………………………………….15
1-2-3-7- نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور…………………………………………………………16
1-2-3-8- نگهداری و تعمیرات ریسک محور……………………………………………………………………16
1-3- روند انتظارات از نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………………..21
1-4- سیر تکامل نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………..22
1-5- طبقه بندی استراتژیهای نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………23
نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………..24
فصل 2:……………………………………………………………………………………………………………..1
قابلیت اطمینان و نت بر مبنای قابلیت اطمینان…………………………………………………………………….1
2-1- قابلیت اطمینان، دسترسپذیری، نگهداریپذیری…………………………………………………………………….2
2-1-1-آنالیز قابلیت اطمینان…………………………………………………………………….2
2-1-1-1- تابع قابلیت اطمینان…………………………………………………………………….2
2-1-1-2- نرخ خرابی…………………………………………………………………….3
2-1-1-3- بدست آوردن تابع توزیع و قابلیت اطمینان با استفاده از نرخ خرابی…………………………………………………………………….5
2-1-1-4- تجزیه و تحلیل رفتار خرابی…………………………………………………………………….6
2-1-1-5- تابع نرخ خرابی توزیع وایبول…………………………………………………………………….7
2-1-1-6- آزمون روند …………………………………………………………………….8
2-1-1-6-1- آزمون Crow/AMSAA…………………………………………………………………….8
2-1-1-6-2- آزمون لاپلاس…………………………………………………………………….9
2-1-1-6-3- آزمون Lewis-Robinson…………………………………………………………………….10
2-1-1-7- تخمین پارامترهای توزیع وایبول…………………………………………………………………….11
2-1-1-8- قابلیت اطمینان پویا برای سیستمهای قابلتعمیر…………………………………………………………………….12
2-1-2- قابلیت نگهداری…………………………………………………………………….13
2-1-2-1- عملگر قابلیت نگهداری…………………………………………………………………….13
2-1-2-2- مفهوم آماری قابلیت نگهداری…………………………………………………………………….13
2-1-3- دسترسپذیری…………………………………………………………………….15
2-1-4- زمان خوابیدگی…………………………………………………………………….17
2-2- نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور…………………………………………………………………….18
2-2-1- تعاریف RCM…………………………………………………………………….19
2-2-2- تاریخچه نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور…………………………………………………………………….21
2-2-3- مدل عملکردی RCM…………………………………………………………………….22
2-2-4- هفت سوال(قدم) RCM…………………………………………………………………….23
2-2-4-1- تجزیه و تحلیل 7 قدم RCM…………………………………………………………………….24
2-2-4-1-1- عملکرد…………………………………………………………………….24
2-2-4-1-2- خرابی عملکردی…………………………………………………………………….24
2-2-4-1-3- حالت خرابی…………………………………………………………………….25
2- 2-4-1-4- آثار خرابی…………………………………………………………………….25
2-2-4-1-5- پیامدهای خرابی…………………………………………………………………….25
2-2-4-1-6- فرآیند انتخاب وظایف RCM…………………………………………………………………….26
2-2-4-1-7- اقدامات پیشفرض…………………………………………………………………….26
2-2-4-1-7-1- یافتن خرابی…………………………………………………………………….26
2-2-4-1-7-2- بازطراحی…………………………………………………………………….27
2-2-4-1-7-3- نت برنامه ریزی نشده…………………………………………………………………….27
2-2-4-1-8- فرآیند ممیزی RCM…………………………………………………………………….27
2-2-4-1-9- فرآیند RCM…………………………………………………………………….27
2-2-5- سطح مجموعهی مورد آنالیز (Set level of anayze)…………………………………………………………………….28
2-2-6- تشکیل لیست اجزاء…………………………………………………………………….28
2-2-7- سازماندهی تیم RCM…………………………………………………………………….28
2-2-7-1- رهبر تیم RCM…………………………………………………………………….29
2-2-8- حالت خرابی و آثار آن (FMEA)…………………………………………………………………….29
2-2-9- دستاوردهای RCM…………………………………………………………………….30
2-2-10- روشهای RCM اصلاح شده…………………………………………………………………….31
2-2-11- فاصله نت پیشگیرانه…………………………………………………………………….31
نتیجهگیری…………………………………………………………………….33
فصل3:…………………………………………………………………….34
چهارچوبهای مفهومی در حوزه نت…………………………………………………………………….34
3-1- مقدمه…………………………………………………………………….35
3-2- نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور…………………………………………………………………….36
3-3- نت بهرهور جامع (TPM)…………………………………………………………………….38
3-4- نت کسب و کار محور…………………………………………………………………….38
3-5-تعالی نت…………………………………………………………………….39
3-6- چهارچوبهای ترکیبی و دیگر چهارچوبها…………………………………………………………………….42
نتیجهگیری:…………………………………………………………………….44
فصل4:…………………………………………………………………….45
تکنیکهای ارزیابی غیر تحلیلی آنالیز قابلیت اطمینان…………………………………………………………………….45
4-1- مقدمه…………………………………………………………………….46
4-2- پایش وضعیت و تشخیص دهندههای خطا (CMFD)…………………………………………………………………….46
4-3- درخت خطا و تجزیه و تحلیل دلایل ریشهای…………………………………………………………………….47
4-4- حالات و اثرات خرابی، و آنالیز حساسیت (FMECA)…………………………………………………………………….48
4-5- روشهای مونت کارلو…………………………………………………………………….49
نتیجهگیری:…………………………………………………………………….50
فصل5:…………………………………………………………………….51
مدلهای تحلیلی و قابلیت اطمینان محور…………………………………………………………………….51
5-1- مقدمه…………………………………………………………………….52
5-2- مفاهیم پایهای احتمال محور…………………………………………………………………….52
5-3- تئوری مارکف محور…………………………………………………………………….53
5-4- تئوری بیز محور…………………………………………………………………….54
5-5- فرآیند پواسون محور…………………………………………………………………….55
5-6- مدلهای بکار برنده دادههای حاصل از پایش وضعیت…………………………………………………………………….57
5-7- مدلهای ترکیبی…………………………………………………………………….62
5-8- سیستمهای چندحالته…………………………………………………………………….62
5-9- استرس پلهای…………………………………………………………………….63
5-9-1- مدلهای مربوط به SSALT…………………………………………………………………….64
نتیجهگیری…………………………………………………………………….69
فصل6:…………………………………………………………………….70
مدلهای بهینهسازی در نت…………………………………………………………………….70
6-1- مقدمه…………………………………………………………………….71
6-2- زمانبندی نت…………………………………………………………………….71
6-2-1- زمانبندی بدون در نظر گرفتن قابلیت اطمینان…………………………………………………………………….72
6-2-2- زمانبندی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان…………………………………………………………………….72
6-3- سیاست هزینه مبتنی بر بهینهسازی…………………………………………………………………….73
6-4- ریسک مبتنی بر سیاست بهینهسازی…………………………………………………………………….74
6-5- موجودی مبتنی بر بهینهسازی…………………………………………………………………….74
4-2-3-5- استفاده از دیگر مدلها و الگوریتمها…………………………………………………………………….76
نتیجهگیری…………………………………………………………………….77
فصل7:…………………………………………………………………….79
پیشنهادات…………………………………………………………………….79
مراجع…………………………………………………………………….84

توجه داشته باشید که این یک سمینار است اما در حد یک پایان نامه کار شده است. لذا برای عزیزانی که قصد نوشتن سه فصل اول پایان نامه را دارند به مراتب مفید تر و کارامدتر از یک پایان نامه است.

در صورت تمایل به انجام پایان نامه نگهداری و تعمیرات لطفا با ما تماس بگیرید.

برای راهنمایی بیشتر می توانید با شماره 09035557794 تماس بگیرید….درباره نویسنده

esmaeil 638 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *