no-img
پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

دانلود نمونه پروپوزال دکتری تدوین وارائه الگوی مدیریت اکولوژی فرهنگی مولفه های موثر در خلق آثار هنر نقاشی بعد از انقلاب - پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات


پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

ادامه مطلب

DOC
دانلود نمونه پروپوزال دکتری تدوین وارائه الگوی مدیریت اکولوژی فرهنگی مولفه های موثر در خلق آثار هنر نقاشی بعد از انقلاب
doc
فوریه 10, 2017
قیمت 5 هزار تومان
48 صفحه

دانلود نمونه پروپوزال دکتری تدوین وارائه الگوی مدیریت اکولوژی فرهنگی مولفه های موثر در خلق آثار هنر نقاشی بعد از انقلاب


4-  اطلاعات مربوط به رساله:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

تدوین وارائه الگوی مدیریت اکولوژی فرهنگی

مولفه های موثر در خلق آثار هنر نقاشی بعد از انقلاب

–  عنوان به زبان انگليسي/(آلماني، فرانسه، عربي):

Articulating and presenting a cultural ecology management model

Efficient components in creating (painting) artworks after Islamic revolution

تذكر: صرفاً دانشجويان رشته‏هاي زبان آلماني،‌فرانسه و عربي مجازند عنوان رساله خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايند و براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.

 

ب – تعداد واحد رساله:

ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

مسئله ای که باید در اینجا بدان اشاره کنیم ، این است که  یافتن سهم واقعی جامعه ما از گنجینه هنر جهانی ، تلاش برای عرضه تفکرات محرک وجست وجوگر در قلمرو فرهنگ وهنر از توجهات کنونی جامعه ماست . در این میان ، نقاشی معاصر ایران می تواند عاملی نیروبخش وحتی پیشتاز تحول فرهنگی وهنری قرار گیرد . مطالعه وتحقیق درباره تحولات نقاشی ایران وتغییرات دید هنرمند ایرانی وعوامل تاثیر گذار در هنر او از موارد مهمی است که باید توجه سیاست گذاران بخش فرهنگ وهنر ،هنر شناسان و مدیران فرهنگی کشور را به خود جلب کند .

پیش آگهی تحول جدید در ادبیات وهنرهای ایران با مقدمات جنبش مشروطیت مقارن بود ، وپس از وقوع انقلاب این تحول آشکار شد . نقاشی ومجسمه سازی – بر خلاف شعر وداستان – از آرمان های این جنبش به طور مستقیم تاثیر نگرفتند ؛ ولی بر زمینه ی تغییرات اجتماعی وفرهنگی منتج از انقلاب مجالی برای رشد یافتند .

در نقاشی این دوره گوناگونی وپراکندگی گرایش ها بیشتر شد . نقاشیخط* مسیر قبلی را تا مرزهای تکرار وابتذال پیمود . نگار گری التقاطی که در دوره ی قبل به زیست حاشیه ای ادامه می داد، حال زمینه ی مناسبی برای جلوه گری پیدا کرد . صور دیگری از نقاشی تزیینی با ظاهر ایرانی وشرقی نیز امکان بروز یافتند . به رغم تغییر ونوسان در کار برخی از نقاشان نوپرداز دوره ی ، جنبش نوگرایی ادامه یافت . اما نه چنان پر رونق ومستقل .

به طور کلی ، از بررسی تاریخ هنر معاصر چنین نتیجه می گیریم که ، به رغم کنکاش های پیگیردست اندرکاران، هنرمندان ومنتقدین ایرانی ، تاکنون دستاورد منسجم وجامعی که بتواند الگوی مدیریت هنری ویژه ای را جهت هدایت و رونق دنیای هنر امروز ایران ارائه کند ، حاصل نیامده است . به نظر می رسد علت این مسئله را نه فقط در دنباله روی ها والگوبرداری های ناسنجیده ، بلکه همچنین در کمبودهای ناشی از نهادینه نشدن پدیده هنر جدید در جامعه ی ایران به دلیل عدم شناخت مشخص از مولفه های موثر در آفرینش آثار هنر نقاشی ومدیریت آنها باید جست . به همین سبب نیز عواملی چون تغییرات سیاسی ، سیاستگذاری های دولتی ، نظر محافل خارجی وسلیقه بازار بیش از انگیزه ها وخواست های درونی بر سیر تحول هنر معاصر اثر گذاشته اند . اما آنچه که مهم است اینکه ، مسلما جامعه ما دچار فقر استعداد خلاق نیست ، بلکه شاید این استعداد های خلاق مجالی برای ارائه نیافته اند و اکنون آنچه حائز اهمیت است ؛ آینده هنر ایران بدان بستگی دارد که تا چه اندازه این نیروهای بالقوه به سوی خلاقیت وابداع مدیریت وهدایت شوند .

همان طور که بورديو اشاره می کند : «پروژه خلاق» ، محلي براي ملاقات و گاهي هم تعارض ميان انگیزه دروني هنرمند از سویی و از سوی دیگر فشارهاي اجتماعي كه اثر هنري را از بيرون هدايت مي كند؛ است  .بنابراین ، دیگر در اینجا این اثر هنری  نیست که تعیین کننده است بلکه روابط اجتماعی- سیاسی هنرمند ( سرمایه¯ اجتماعی)، توانمندی اقتصادی ( سرمایه اقتصادی)، و یا اعتبار فرهنگی او نیز  در تعیین جایگاهش نقش اساسی ایفا می کند. در جامعه ی ما، این سرمایه ها در قیاس با جوامع دیگر، به مراتب قدرت بیشتری دارند تا خلاقیت های هنرمند )دکترسارا شریعتی ،1386( .

اما آیا می توان ادعا کرد که وصف آفرینش اثر هنری در یک تجربه زیستی با محتوای اجتماعی – فرهنگی بومی حاصل می شود  و  جای پای این دوران خواسته یا ناخواسته به صورت مثبت یا منفی در فرایند آفرینش  منعکس می گردد. در این صورت  اینطور به نظر می رسد که اثر هنری حاصل تجربه اکولوژی فرهنگی شخص هنرمند است. چرا که انسان سیستم رفتاری وارزشی فرهنگ خود را در قالب نهادهای اجتماعی محیط خود شکل می دهد . هر نهادی در محیط خود  کارکرد اجتماعی ویژه ای دارد ، وسیستم هنجاری وارزشی ورفتاری ویژه آن بعدی از بعدهای زیست انسانی را تشکیل می دهد. پس ضرورت ارائه مدل اکولوژی فرهنگی را در اینجا مشخص می نماید چرا که در کشورهای دیگر همچون فرانسه با توجه به عوامل بومی خاص آن جامعه سیاست ها وبرنامه های مدیریت فرهنگی- هنری موفقیت  آمیز بوده است پس امید است با انجام این تحقیق بتوان به ارائه راهکارهای بومی کاربردی دست یافت .

اما از آنجا که شرایط خلق اثر هنری یک  مفهومی باز وپیچیده است و آنچه می بایست مد نظر داشت این است که  موقعیت کنونی ما بسیار پیچیده است. از یک سو ما وارد موقعیت های مبهم (فازی ) شده ایم که هر چیز می تواند در قالب چیزهایی دیگر خود را تعریف و باز تعریف کند. موقعیتی که در آن خوانش ها به بی نهایت می رسند و  تفسیر پذیری  و در نتیجه درک پذیری به بی نهایت روش می تواند انجام بگیرد. وهمچنین هر نقطه عطفی مسائل اساسی خاص خود را دارد . برای حل آنها یک پارادایم (الگو) جدید لازم است که بتواند به شایستگی از عهده نیاز های نا شناخته بر آید ، یعنی بتواند با مفروضات مزبور همه حوزه های تلاش را در بر گیرد : پارادایم مشترک حاصل شده ، مشابهات معنا داری را میان فضا های اجتماعی برای ما تسهیل می کند. بنابراین ایده بکار گیری مدل ریاضی دراین رساله به منظور پاسخ به همين پرسش وحل اين پارادايم    است .

از سوی دیگر رویدادهای هنری که در تاریخ یک کشور شکل می گیرند ، حتی اگر ظاهرا ناپیوسته به نظر برسند ، در حقیقت پیوستگی وجهت خاص خود را دارند که پژوهنده با تجزیه ی آن ها به عناصر ، مضامین وروایات می تواند به بسیاری از حقایق و واقعیات معنا وتفسیر ببخشد . بررسی مولفه های خلق اثر هنری – به ویژه مقوله ی نقاشی که مورد بحث این رساله است – می تواند در ساده تر و هموار کردن مسیر واقعی رویداد ها به جلوه ای از استمرار لاینقطع یا لااقل معنادار بینجامد .

لذا اینطور بنظر می رسد با شناسایی مؤلفه های سرمایه ای بوردیو بتوانیم به شناختی از شاخص های تاثیر گذار درخلق اثر هنری       (نقاشی) بعد از انقلاب اسلامی ایران با توجه به فضاهای اجتماعی متفاوت که در ساختار های مختلفی (اگرسیر تحولات جنبش نوگرایی و مدرنیسم در نقاشی معاصر ایران در بعد از انقلاب اسلامی یعنی از بهمن ماه 1357 تا امروز را به سه دوره مشخص تقسیم نماییم: دوره اول از سال 57 تا 67 ــ دوره دوم از سال 67 تا 76 — و دوره سوم از سال 76 تا امروز) که در ارتباط با تغییرات ومنازعه های متفاوت در طول این مدت شکل گرفته اند،  برسيم.

بنابراین سئوال اساسی این پژوهش عبارتست از :

چگونه می توان به الگوی مدیریت اکولوژی فرهنگی به منظور شناسایی مولفه های تاثیر گذار در خلق آثار هنر نقاشی رسید ؟

  • مولفه های موثر در خلق آثار هنر نقاشی کدامند ؟
  • میزان تاثیر مولفه های موثر در خلق اثر هنری به چه میزانی است ؟
  • سرمایه نمادين تا چه اندازه در خلق اثر هنر نقاشی تاثیرگذار است ؟
  • سرمایه اجتماعی تا چه اندازه در خلق اثر هنر نقاشی تاثیرگذار است ؟
  • سرمایه اقتصادی تا چه اندازه در خلق اثر هنر نقاشی تاثیرگذار است ؟
  • سرمایه فرهنگی تا چه اندازه در خلق اثر هنر نقاشی تاثیرگذار است ؟

[purchase_link id=”560″ style=”button” color=”blue” text=”خرید”]درباره نویسنده

esmaeil 636 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *