no-img
پایان نامه مهندسی صنایع

دانلود پروژه اثر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد پروژهی ساخت و ساز


پایان نامه مهندسی صنایع

ادامه مطلب

ZIP
دانلود پروژه اثر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد پروژهی ساخت و ساز
zip
دسامبر 13, 2018

دانلود پروژه اثر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد پروژهی ساخت و ساز


این مطالعه به صورت تجربی به بررسی ارتباط مدیریت کیفیت جامع و عملکرد پروژه و اثرات مدیریت کیفیت
جامع بر عملکرد پروژه، میپردازد. در این مطالعه، یک چارچوب مدیریت کیفیت جامع براساس یک دیدگاه
جامع، توسعه مییابد. این چارچوب رابطهی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد پروژهی ساخت وساز را با
بررسی اثرات نه ساختار مدیریت کیفیت جامع بر سه سطح اصلی عملکرد پروژه، نشان میدهد. مدل و
فرضیهی پیشنهادی با استفاده از دادههای جمعآوری شده از شرکتهای ساخت و ساز یمن، مورد بررسی قرار
گرفتند. این تحقیق به بررسی 40 شرکت میپردازد که از بخش ساخت و ساز، انتخاب شدهاند ) 30 % از اندازهی
نمونه(. 29 پرسشنامه، به دست آمد. نرخ پاسخگویی 72.5 % بود که برای چنین تحقیقاتی عادی است. نتایج این
مدل از فرضیهی پیشنهادی، پشتیبانی میکنند.[purchase_link id=”4898″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]درباره نویسنده

esmaeil 638 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *