cri>پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات | مقاله مدیریت کیفیت و بهره وری pdf و ppt - پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات
no-img
پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

مقاله مدیریت کیفیت و بهره وری pdf و ppt - پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات


پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

ادامه مطلب

ZIP
مقاله مدیریت کیفیت و بهره وری pdf و ppt
zip
فوریه 28, 2018
قیمت 10 هزار تومان

مقاله مدیریت کیفیت و بهره وری pdf و ppt


عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت‌های تعاونیSME:

چکیده:

مطالعه حاضر عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک را در شرکت‌های کوچک و متوسط شهرستان اردبیل بررسی می کند. شناسایی این عوامل، از اقدامات اولیه و اساسی برای توسعه شرکت‌ها است. در این مطالعه، پنج عامل: عوامل سازمانی، مزایای تجارت الکترونیک، ریسک‌های تجارت الکترونیک، سازگاری، سهولت استفاده درک شده، به عنوان متغیر‌های مستقل در پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکت‌های متوسط و کوچک، بررسی شدند. علاوه بر این، از یک سری متغیر‌های وابسته، برای بررسی فرضیه مستقل بودن عوامل مذکور، استفاده می‌شود. جامعه آماری، مدیران شرکت های تعاونی کوچک و متوسط در اردبیل، می‌باشد. در این پژوهش از روش توصیفی (در آمار توصیفی مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌های مشابه تعمیم داده نمی‌شود.) برای تجزیه‌و‌تحلیل استفاده می‌شود. و برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه استفاده می‌شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند‌گانه و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که همه فرضیه‌ها قابل قبول بودند…برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

درباره نویسنده

esmaeil 640 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *