no-img
پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

دانلود پایان نامه نگهداری و تعمیرات 2015 سال 1394 - پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات


پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

ادامه مطلب

ZIP
دانلود پایان نامه نگهداری و تعمیرات 2015 سال 1394
zip
ژوئن 26, 2017
فایل Word
قیمت 20000
سال 1394

دانلود پایان نامه نگهداری و تعمیرات 2015 سال 1394


نگهداری و تعمیرات قابلیت اصمینان محور

واژه‌هاي كليدي: نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان، نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور

چکيده

استراتژی فعلی دنیای پیشرفته صنعتی بر پایه تولید و نگهداری وتعمیرات با عیوب صفر، از کارافتادگی صفر، وحوادث صفر می­باشد. نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور (RCM) فرآیندی است که برای مشخص کردن موثرترین رویکرد تعمیرات بکار گرفته می­شود. این فرآیند همچنین قابلیت شناسایی مولفه­هایی را که احتمال خرابی در آنها زیاد است و اصلاح آنها صرفه­جویی زیادی در هزینه تعمیرات می­گردد را داراست. RCM یک فرآیند مستمر است که اطلاعاتی را از عملکرد سیستم­های دریافت کرده و این اطلاعات را برای بهبود طراحی و تعمیرات آتی بکار می­گیرد. از میان استراتژی­های نوین تعمیراتی از تعمیر و نگهداری با محوریت قابلیت اطمینان می­توان به عنوان یکی از موفق­ترین استراتژی­ها نام برد. چراکه در این رویکرد مجموعه­ای از عملیات تعمیر و نگهداری در کل یک سیستم هماهنگ شده و در جهت منافع سازمان قرار می­گیرد…

[purchase_link id=”605″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

برای راهنمایی بیشتر می توانید با شماره 09035557794 تماس بگیرید….

فهرست مطالب
Table of Contents
فصل 1:1
کلیات و مفاهیم.1
1-1- مقدمه. .2
1-2- نگهداری و تعمیرات : تعریف، ارزیابی، و انواع.3
1-2-1- تعاریف.3
1-2-2- ارزیابی نگهداری و تعمیرات.3
1-2-2-1- نسل اول.4
1-2-2-2- نسل دوم.4
1-2-2-3- نسل سوم.5
1-2-3- انواع استراتژیهای نگهداری و تعمیرات.6
1-2-3-1- نگهداری و تعمیرات واکنشی7
1-2-3-2- نگهداری و تعمیرات پیشگویانه8
1-2-3-3- نگهداری و تعمیرات اصلاحی11
1-2-3-4- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه.11
1-2-3-5- نگهداری و تعمیرات پیشاقدامانه.14
1-2-3-6- ارائه یک مثال برای مقایسه استراتژیهای PM، PdM و PaM.15
1-2-3-7- نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور.16
1-2-3-8- نگهداری و تعمیرات ریسک محور.16
1-3- روند انتظارات از نگهداری و تعمیرات21
1-4- سیر تکامل نگهداری و تعمیرات22
1-5- طبقه بندی استراتژیهای نگهداری و تعمیرات.23
نتیجهگیری24
فصل 2:.1
قابلیت اطمینان و نت بر مبنای قابلیت اطمینان1
2-1- قابلیت اطمینان، دسترسپذیری، نگهداریپذیری.2
2-1-1-آنالیز قابلیت اطمینان.2
2-1-1-1- تابع قابلیت اطمینان.2
2-1-1-2- نرخ خرابی.3
2-1-1-3- بدست آوردن تابع توزیع و قابلیت اطمینان با استفاده از نرخ خرابی.5
2-1-1-4- تجزیه و تحلیل رفتار خرابی.6
2-1-1-5- تابع نرخ خرابی توزیع وایبول.7
2-1-1-6- آزمون روند .8
2-1-1-6-1- آزمون Crow/AMSAA.8
2-1-1-6-2- آزمون لاپلاس.9
2-1-1-6-3- آزمون Lewis-Robinson.10
2-1-1-7- تخمین پارامترهای توزیع وایبول.11
2-1-1-8- قابلیت اطمینان پویا برای سیستمهای قابلتعمیر.12
2-1-2- قابلیت نگهداری.13
2-1-2-1- عملگر قابلیت نگهداری.13
2-1-2-2- مفهوم آماری قابلیت نگهداری.13
2-1-3- دسترسپذیری.15
2-1-4- زمان خوابیدگی.17
2-2- نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور.18
2-2-1- تعاریف RCM.19
2-2-2- تاریخچه نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور.21
2-2-3- مدل عملکردی RCM.22
2-2-4- هفت سوال(قدم) RCM.23
2-2-4-1- تجزیه و تحلیل 7 قدم RCM.24
2-2-4-1-1- عملکرد.24
2-2-4-1-2- خرابی عملکردی.24
2-2-4-1-3- حالت خرابی.25
2- 2-4-1-4- آثار خرابی.25
2-2-4-1-5- پیامدهای خرابی.25
2-2-4-1-6- فرآیند انتخاب وظایف RCM.26
2-2-4-1-7- اقدامات پیشفرض.26
2-2-4-1-7-1- یافتن خرابی.26
2-2-4-1-7-2- بازطراحی.27
2-2-4-1-7-3- نت برنامه ریزی نشده.27
2-2-4-1-8- فرآیند ممیزی RCM.27
2-2-4-1-9- فرآیند RCM.27
2-2-5- سطح مجموعهی مورد آنالیز (Set level of anayze).28
2-2-6- تشکیل لیست اجزاء.28
2-2-7- سازماندهی تیم RCM.28
2-2-7-1- رهبر تیم RCM.29
2-2-8- حالت خرابی و آثار آن (FMEA).29
2-2-9- دستاوردهای RCM.30
2-2-10- روشهای RCM اصلاح شده.31
2-2-11- فاصله نت پیشگیرانه.31
نتیجهگیری.33
فصل3:.34
چهارچوبهای مفهومی در حوزه نت.34
3-1- مقدمه.35
3-2- نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور.36
3-3- نت بهرهور جامع (TPM).38
3-4- نت کسب و کار محور.38
3-5-تعالی نت.39
3-6- چهارچوبهای ترکیبی و دیگر چهارچوبها.42
نتیجهگیری:.44
فصل4:.45
تکنیکهای ارزیابی غیر تحلیلی آنالیز قابلیت اطمینان.45
4-1- مقدمه.46
4-2- پایش وضعیت و تشخیص دهندههای خطا (CMFD).46
4-3- درخت خطا و تجزیه و تحلیل دلایل ریشهای.47
4-4- حالات و اثرات خرابی، و آنالیز حساسیت (FMECA).48
4-5- روشهای مونت کارلو.49
نتیجهگیری:.50
فصل5:.51
مدلهای تحلیلی و قابلیت اطمینان محور.51
5-1- مقدمه.52
5-2- مفاهیم پایهای احتمال محور.52
5-3- تئوری مارکف محور.53
5-4- تئوری بیز محور.54
5-5- فرآیند پواسون محور.55
5-6- مدلهای بکار برنده دادههای حاصل از پایش وضعیت.57
5-7- مدلهای ترکیبی.62
5-8- سیستمهای چندحالته.62
5-9- استرس پلهای.63
5-9-1- مدلهای مربوط به SSALT.64
نتیجهگیری.69
فصل6:.70
مدلهای بهینهسازی در نت.70
6-1- مقدمه.71
6-2- زمانبندی نت.71
6-2-1- زمانبندی بدون در نظر گرفتن قابلیت اطمینان.72
6-2-2- زمانبندی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان.72
6-3- سیاست هزینه مبتنی بر بهینهسازی.73
6-4- ریسک مبتنی بر سیاست بهینهسازی.74
6-5- موجودی مبتنی بر بهینهسازی.74
4-2-3-5- استفاده از دیگر مدلها و الگوریتمها.76
نتیجهگیری.77
فصل7:.79
پیشنهادات.79
مراجع.84
توجه داشته باشید که این یک سمینار است اما در حد یک پایان نامه کار شده است..

[purchase_link id=”605″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

برای راهنمایی بیشتر می توانید با شماره 09035557794 تماس بگیرید….

خلاصه وضعیت
تاریخ بازبینی
مورد بازبینی شده
بروزرسانی
امتیاز به این مطلب
51star1star1star1star1star


درباره نویسنده

esmaeil 636 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *