no-img
پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

دانلود ترجمه مقاله تاثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه بهمراه مقاله لاتین - پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات


پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات

ادامه مطلب

دانلود ترجمه مقاله تاثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه بهمراه مقاله لاتین


مختصری از ترجمه

چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر انواع تمرین ثابت و متغیر بر یادداري و انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه در کودکان پیش دبستانی است. به این منظور ۶۳ کودك دختر و پسر راست دست به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و بر اساس نمرات پیش آزمون در سه گروه تمرین ثابت، متغیر قالبی و متغیر تصادفی منتسب شدند. گروه تمرین ثابت با هدفی به ابعاد ۰۶ در۰۶ و گروه هاي دیگر با اهدافی به ابعاد ۰۳ در۰۳، ۰۶ در۰۶ و ۰۹ در۰۹ سانتی متر پرتاب از بالاي شانه را تمرین نمودند. مرحله اکتساب شامل ۶ دسته کوشش ۶ تایی در طی ۲ روز بود. آزمون یادداري پس از۴۲ ساعت اجرا شد و آزمون انتقال ۰۱ دقیقه پس از آزمون یادداري با تغییر در اندازه هدف انجام شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون هاي تحلیل واریانس عاملی و تعقیبی توکی در سطح معناداري ۰/۰۵ < α استفاده شد. در آزمون یادداري تفاوت معناداري بین گروه هاي آزمایش مشاهده نشد ولی در آزمون انتقال عملکرد گروه تمرین متغیر تصادفی به طور معناداري برتر از سایر گروه ها بود ۰/۰۳۳( < (p . نتایج نشان می دهد استفاده از تمرینات متغیر به ویژه تمرین متغیر تصادفی در کودکان می تواند به طور موثري در انتقال دقت پرتاب از بالاي شانه تاثیر داشته باشد

[purchase_link id=”1316″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]موضوعات :
ترجمه

درباره نویسنده

esmaeil 636 نوشته در پایان نامه مهندسی صنایع و نگهداری و تعمیرات دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *